RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
Ársskýrslur
2012 1332-06.03.15
2011 1899-31.08.13
2010 3020-29.10.12
2009 2789-02.01.12
2008 4216-11.10.10
 1 af 3   

Skýrslur (2790)
106/19  5230-04.05.20
105/19  5227-04.05.20
104/19  5100-04.05.20
103/19  4087-04.05.20
093/19  8350-04.05.20
090/19  6547-04.05.20
074/19  10110-04.05.20
077/19  4029-20.04.20
081/19  4520-20.04.20
084/19  4496-20.04.20
 1 af 279   

Tilkynnt (52)
043/19  9209-31.05.19
141/18  12742-16.11.18
 6 af 6   
Fréttavefur RNS    

 

REGULATION on Investigation of Marine Accidents

     This Regulation shall cover accidents and incidents at sea, referred to in this Regulation as “marine accidents”, diving accidents and other incidents occurring on or in water.
     The Marine Accident Investigation Board shall operate independently of the public authorities and other investigators, the public prosecutor and the courts. The Board shall itself decide when there is cause to investigate a marine accident or other incidents, as provided for in the first paragraph.

Lesa meira ...  31.08.2004
 
 

Rannsóknarnefnd sjóslysa (úr ársskýrslu 2000)

     Rannsóknarnefnd sjóslysa starfar í samræmi við “lög um rannsóknir sjóslysa” nr. 68/2000  Stofnunin starfaði, frá gildistöku þessara laga, sjálfstætt og óháð stjórnvöldum en heyrir stjórnsýslulega undir samgönguráðherra.  Stofnunin er einnig óháð öðrum rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum.

Lesa meira ...  31.07.2003
 
 

57/2003 - Lög um breytingu á lögum nr. 68/2000

1. gr.

Við 3. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Rannsóknarnefnd sjóslysa, starfslið hennar og aðrir sem starfa í þágu nefndarinnar skulu virða þagnarskyldu um atvik sem þeim verða kunn vegna starfa fyrir nefndina. Tekur þetta til hvers konar upplýsinga um einkahagi manna og annarra upplýsinga sem leynt eiga að fara vegna lögmætra einka- og almannahagsmuna. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. Um aðgang að rannsóknargögnum fer samkvæmt ákvæðum 13. gr.

Lesa meira ...  01.07.2003
 
 

Aðsetur RNS var flutt til Stykkishólms 2002

   Starfsmenn eru Jón A. Ingólfsson sem er framkvæmdastjóri nefndarinnar og Guðmundur Lárusson sem er fulltrúi og var ráðinn frá áramótum 2002.

    Fjárveiting til nefndarinnar á fjárlögum ársins 2002 var 23,8 m.kr. Við það framlag bættist síðan 8,4 m.kr. fjárheimild vegna flutnings verkefna út á land, en starfsemi nefndarinnar var flutt til Stykkishólms á árinu.

Lesa meira ...  01.02.2003
 
 

Skýrsla samgönguráðherra um störf RNS 2002

     Skýrsla samgönguráðherra um störf rannsóknarnefndar sjóslysa fyrir árið 2002. (Lögð fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003.)

    Samgönguráðherra skipar rannsóknarnefnd sjóslysa í samræmi við lög um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000.
    Nefndina skipa nú:
            Ingi Tryggvason héraðsdómslögmaður, formaður nefndarinnar.
            Emil Ragnarsson skipaverkfræðingur.
            Hilmar Snorrason skipstjóri og skólastjóri Slysavarnarskóla sjómanna.
            Pétur Ágústsson skipstjóri.
            Pálmi K. Jónsson vélfræðingur.
    Starfsmenn eru Jón A. Ingólfsson sem er framkvæmdastjóri nefndarinnar og Guðmundur Lárusson sem er fulltrúi og var ráðinn frá áramótum 2002.

Lesa meira ...  31.01.2003
 
    28 af 29   
Tilkynningar 

Skýrsla vegna Gídeons einnig á íslensku

RNS hefur látið þýða skýrslu varðandi sjóslysið þegar Gídeon sökk á Flæmska hattinum 25. maí 2005 á íslensku.  Hægt er að nálgast skýrsluna bæði í enskri og íslenskri þýðingu á PDF formi hér.

 

Vatnsþéttleiki skipa

Vegna tillagna RNS í öryggisátt í nokkrum málum hefur Siglingastofnun Íslands unnið rannsóknarverkefni um vatnsþéttleika skipa.  Hægt er að nálgast skýrsluna í heild sinni hér.

 

Skýrsla IMMA um M/S Jökulfell

Skýrsla Isle of Man Marine Administration (IMMA) vegna slyssins þegar M/S Jökulfell sökk NA af Færeyjum þann 7. febrúar 2005 er komin út.  Hægt er að nálgast hana hér á PDF formi.

Skýrsla IMMA

 

Björgunarþáttur sjóslyss: Skýrsla RNS vegna máls nr. 107/01

Í júlí 2002 fór samgönguráðuneytið þess á leit við RNS að björgunarþáttur sjóslyssins þegar Svanborg SH 404 fórst við Svörtuloft 7. desember 2001 yrði rannsakaður sérstaklega. Skýrslu RNS var skilað til ráðuneytisins í mars 2003. Samgönguráðuneytið hefur óskað þess að RNS birti hana á vefsíðu sinni og er hægt að nálgast hana hér á PDF formi.

Skýrsla RNS

 

Rannsóknarnefnd sjóslysa

     Í nefndinni sem skipuð er af samgönguráðherra til fjögurra ára í senn sitja fimm menn. Nefndin kannar orsakir allra sjóslysa er íslensk skip farast. Nefndin rannsakar einnig öll slys þar sem manntjón verða svo og önnur sjóslys sem hún telur ríka ástæðu til að rannsaka.
     Nefndin fylgir í starfi sínu meginreglum laga um sjópróf og um skyldu manna til skýrslugjafar og um öflun sönnunargagna gilda sömu reglur og í opinberum dómsmálum.
     Rannsóknarnefndin skal að rannsókn lokinni semja ítarlega skýrslu um rannsóknir og niðurstöður þeirra þar sem meðal annars skal greint frá sönnuðum eða líklegum orsökum tjóns. Kostnaður við starfsemi nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

 
 2 af 3   
  Til baka Til baka Upp Upp 
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
  
Velkomin(n) [18.204.227.117] þriðjudagur 02. júní 2020 08:45 GMT
Flugvallarvegi 7 sími: +(354) 511 6500
101 Reykjavík fax: +(354) 511-6501
Iceland e-mail: RNSARNSAis