RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
Fréttir (148)
23.03.07   19347 
30.01.07   19931 
11.01.07   11302 
10.01.07 *  11141 
09.10.06   10963 
07.06.06   11556 
11.01.06   10318 
14.12.05   11664 
14.12.05   15244 
20.07.05   17693 
 13 af 15   
Til bakaTil bakaPrentvæn útgáfaYfirlit ársins 2006
 

Yfirlit ársins 2006

Á árinu 2006 voru haldnir níu fundir og 163 mál afgreidd.  Skýrslur sem var skilað með nefndaráliti eru 94 en ekki var ályktað í 69 málum.  Skilað  var inn til Siglingastofnunar Íslands 3 tillögum í öryggisátt.  Tilkynnt og skráð mál hjá nefndinni voru 172.  Af málum þessa árs átti eftir að afgreiða 53 um áramót. 

Á töflunni hér að neðan má sjá grófa flokkun á eðli mála í samanburði við síðastliðin tíu ár.

Eins og fram kemur í töflunni eru eðli mála nokkuð sambærileg á milli áranna 2005 og 2006.  Veruleg fækkun er á að skip sökkva frá 2004 en aukning er á því þegar skip stranda eða taka niðri og árekstrum.  Einnig má sjá á töflunni meðaltal áranna 1996 til 2005 en það gefur ekki alveg rétta mynd því fjölgun mála frá árinu 2001 má rekja til átaks nefndarinnar í að ná til aðila og efla samstarf við lögregluyfirvöld. Undir liðnum Annað eru skráð þau mál sem ekki falla undir flokkun í þessari töflu og má þar nefna atvik þegar skip fengu í skrúfuna, vélarbilanir eða bilanir í búnaði, skemmdir vegna veðurs, farmskemmdir o.fl.

 

Fjögur banaslys voru á íslensku landgrunni á árinu.  Tveir skipverjar fórust þegar eldur kom upp í ljósabekk um borð í togara (mál nr. 06106 hjá RNS) sem var á veiðum á Vestfjarðarmiðum og einn maður fórst á kajak í Hvalfirði (mál nr. 15006 hjá RNS).  Þá lést einn skipverji af danska varðskipinu Triton við björgunarstörf við Stafnes.  Málið var skráð hjá RNS nr. 16706 en rannsókn málsins er í höndum danskra yfirvalda.

 

 

Eins og áður segir hefur nefndin gert þrjár tillögur í öryggisátt á árinu til Siglingastofnunar Íslands.  Þessar tillögur eru eftirfarandi ásamt málanúmerum:

 

Mál nr. 08805,  Milla SH 234, tæring finnst í lögn

Að Siglingastofnun Íslands hlutist til um að sérstök athugun verði gerð á bátum með frágang þar sem koparnippill er notaður með ryðfríu efni í sjókælilögnum. 

 

Mál nr. 09405,  Gugga SH 80, strandar eftir að stjórnandi sofnar

Í ljósi tíðra óhappa sem hafa orðið þegar einn maður hefur verið á siglingavakt og sofnað telur nefndin ástæðu til að gera eftirfarandi tillögu í öryggisátt:

·         Að Siglingastofnun Íslands skoði kosti þess að viðurkenndur vökubúnaður “Vökustaur” verði skyldaður um borð í öll sjóför þar sem einn maður standi siglingavakt enda sé ekki annar viðvörunarbúnaður til staðar.

 

Mál nr.01106,  Hrönn ÍS 303, vélarvana og dreginn til hafnar

Nefndin bendir á að samkvæmt Norðurlandareglum er ekki heimilt að hafa drengöt á rafgeymakössum.  Við þær útgerðaraðstæður sem íslenskir sjómenn búa við getur verið nauðsynlegt að hafa dren og beinir nefndin því til Siglingastofnunar að skoðaðar verði leiðir til að samhliða kröfunni um sýruheldni sé unnt að koma við dreni þannig að rafgeymar verði ekki fyrir skemmdum vegna sjósöfnunar í kössunum.

 

Hægt er að nálgast þessar skýrslur á vef RNS og tengjast þaðan inn á vefsvæði á vef Siglingastofnunar Íslands til að sjá þar afgreiðslu stofnunarinnar á þessum tillögum nefndarinnar. http://sigling.is/pages/341

 

 

Tilkynnt slys á sjómönnum til TR

Tilkynnt slys á sjómönnum til Tryggingastofnunar ríkisins (TR) á árinu 2006 voru 266 en voru 363 á árinu á undan.  Ekki er hægt að fullyrða um að skráning ársins sé alveg rétt en þó er ljóst að um verulega fækkun er að ræða og er það ánægjuleg þróun. Vegna breytinga sem hefur orðið á valkostum útgerða til að aukatryggja áhafnir sínar höfðu á þessu ári og fyrir það næsta um 93 útgerðir valið að gera það annarsstaðar en hjá TR.  Það getur því verið að eitthvað af tilkynningum hafi ekki borist til TR. 

 

Eins og sjá má á samanburðartöflu á tilkynntum slysum á sjómönnum til TR og RNS er ljóst að stærstur hluti aðila er ekki að virða tilkynningarskyldu sína til nefndarinnar samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/2000 um rannsóknir sjóslysa.

 

Tilkynningar á atvikum til RNS

Eins og fyrr greinir er ljóst að stærstur hluti aðila er ekki að virða tilkynningarskyldu sína til RNS eins og þeim ber samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/2000 um rannsóknir sjóslysa.  Á myndinni sést hvernig skipting tilkynninga á atvikum sem koma til umfjöllunar hjá RNS á árunum 2005 og 2006 er.  Eins og sést kemur stærstur hluti þessara málefna frá lögregluembættum á landinu og úr fjölmiðlum.  Fram kemur að 35 atvik eða um 20% er merkt útgerðum skipa en rétt er að geta þess að 27 atvik af því er frá einum og sama aðilanum.  Nefndin hvetur sjómenn og útgerðaraðila að virða skyldur sínar um tilkynningu atvika til RNS.

Prentaðar skýrslur RNS

Á árinu 2006 var haldið áfram vinnu við að gefa út prentaðar skýrslur RNS.  Þegar þetta er skrifað eru skýrslur fyrir árin 2004 og 2005 í prentun.  Skýrslurnar eru gefnar út í sama broti og síðastliðin ár.  Með þessari útgáfu er því takmarki náð að prentuð skýrsla RNS verður gefinn út árlega í framtíðinni og mun því starf nefndarinnar skila sér með þessum hætti fyrr til sjómanna en áður hefur tíðkast. 

 

Eins og áður verður hægt að nálgast útgefnar prentaðar skýrslur á PDF formi á vef RNS ásamt öllum lokaskýrslum og tilkynntra atvika til nefndarinnar sem birtast þar strax.

 

 

Vefur RNS

Eftir að vefur RNS var opnaður þann 23. sept. 2004 hafa heimsóknir á hann aukist jafnt og þétt.  Síðastliðið ár voru samkvæmt tölulegum upplýsingum um vefinn um 117.000 heimsóknir, 1,9 milljón síðum flett upp og niðurhal um 44,2 GB.  Vinnu við vefinn er enn ekki lokið og tengist það helst frágangi á flokkunarkerfi hans auk ýmissa annarra þátta sem lagt var af stað með.  Stefnt er að því að ljúka þessari vinnu fyrri hluta ársins 2007.

 

RNS hefur á árinu 2006 lagt grunn að innleiðingu á rafrænum þjónustugáttum fyrir tilkynninga- og úrvinnsluferla á vegum nefndarinnar.  Helstu markmið með þessu er:

 

·         að auðvelda þeim sem tilkynna slys á sjó til RNS að ganga frá tilkynningum og koma þeim til skila;

·         að skapa umhverfi fyrir sjómenn um skráningu “Nærri því slysa” og koma á upplýsingastreymi á milli þeirra;

·         að skapa rafrænt umhverfi fyrir nefndarmenn sem gerir þeim kleift að vinna með rannsóknargögn og önnur skjöl.

 

Ljóst er að þessi tækni mun vera mikil hagræðing í starfi nefndarinnar auk þess sem þjónusta við sjómenn mun verða betri.

 

 

Erlent starf

Á árinu voru sóttir tveir fundir vegna þátttöku RNS í ráðgjafahóp (Consultative Technical Group for Cooperation in Marine Accident Investigation) hjá European Maritime Safety Agency (EMSA) sem er með aðsetur í Lissabon, Portúgal.  Megin tilgangur starfs EMSA er að samræma reglur um rannsóknir sjóslysa innan Evrópu og er reiknað með að tilskipun þess efnis frá ESB verði sett á næstu misserum.  Til að vinna þetta verkefni fór EMSA þá leið að tileinka sér það besta úr lögum og reglugerðum frá hverju aðildarríki.  Það helsta sem er nýtt í væntanlegri tilskipun eru ákvæði um þjálfun rannsóknaraðila, sameiginlegur gagnagrunnur, samstarf, tæknimál og skyldur ríkja.  Hægt er að skoða meira um starfsemi EMSA á vefsíðu þeirra: www.emsa.europa.eu

 

Sóttur var árleg ráðstefna hjá samtökunum MAIIF (Marine Accident Investigators International Forum) í Panama.  Á þessum ráðstefnum er m.a. farið yfir og kynnt starf hvers aðildarríkis á liðnu ári auk þess sem tekinn eru fyrir ýmis málefni sem varðar rannsókn sjóslysa.  MAIIF eru alþjóðleg samtök sem voru stofnuð í Kanada 1992 og er megin tilgangur þeirra að skapa vettvang til að efla rannsóknir sjóslysa og koma á tengslum og efla samstarf milli rannsóknaraðila.  Aðildarríki samtakanna eu nú um 55 og ljóst að stofnun þeirra hefur sannað gildi sitt í samvinnu ríkja við rannsóknir sjóslysa.  Vefslóð MAIIF er: www.maiif.net

 

Auk MAIIF hafa verið stofnuð sér samtök í Asíu, MAIFA árið 1998 og í Evrópu, EMAIF árið 2005.  Þessi samtök halda árlega fundi og starf þeirra er kynnt á fundum MAIIF.

 

 

Markmið RNS

RNS leggur mikla áherslu á að vinna mál hratt og að afgreiðsla einstakra mála taki að jafnaði ekki meira en þrjá mánuði.  Ljóst er að það er ekki raunhæft í öllum tilfellum en vel hefur tekist til við að ná fram þessu markmiði.  RNS er hins vegar ljóst að til þess að árangur verði af starfi hennar verða allir sem hlut eiga að máli að leggja þar sitt af mörkum og þá ekki síst sjómenn.

 

Það er einnig verkefni næstu missera að ná til allra atvika á sjó og vista þau í gagnagrunn RNS til notkunar á tölulegum upplýsingum í framtíðarvinnu við að auka öryggi til sjós.

 

 

Um rannsóknir sjóslysa er fjallað í lögum nr. 68/2000 með breytingum frá 2003 og í reglugerð um sama efni nr. 133/2001.  Rannsóknarnefnd sjóslysa er skipuð af samgönguráðherra til fjögurra ára í senn.  Fimm nefndarmenn eru skipaðir auk varamanna til loka ágúst 2008.  Tveir starfsmenn eru í fullu starfi hjá RNS.

 

 
 
 Heimsóknir: 11142 Uppfært: 19.01.07 
Prentvæn útgáfa
  Til baka Til baka Upp Upp 
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
  
Velkomin(n) [18.213.192.104] föstudagur 27. nóvember 2020 23:53 GMT
Flugvallarvegi 7 sími: +(354) 511 6500
101 Reykjavík fax: +(354) 511-6501
Iceland e-mail: RNSARNSAis